Vår butik har funnits i över 30 år på folkhögskolan. Först ingick den i undervisningstimmar där deltagande elever kunde pröva på att sälja, beställa, packa upp varor och göra reklam. Undervisningstimmarna togs bort och sedan har affären byggts på frivilligt arbete utav tidigare elever och lärare. De har skött om ruljansen under Kamratförbundets ansvar. Kamratförbundet har en röst i skolans styrelse och ger ut en medlemstidskrift en gång per år där det också finns en kallelse till årsmötet vilket brukar vara i maj. En gång om året på Götedagen i januari så bjuder skolan på semlor och Kamratförbundet delar ut ett diplom. Vinnare av Göte-trofén utses av en jury bestående av en från personalen, en elevrepresentant och en från Kamratförbundet. Ansökan om  medlemskap kan göras till hambisana@outlook.com Kostnad 100 kr per år vilket täcker kostnaden för tryck och porto för medlemstidskrift.